Användarvillkor

Välkommen till www.fieldsheer.com ("Webbplats"). Läs dessa användarvillkor noggrant. Dessa användarvillkor anger viktiga detaljer om din relation med oss, inklusive begränsningar för hur du kan använda vår webbplats och FS Connect-appen ("appen"). Dessa villkor begränsar vårt ansvar i händelse av att något går fel. Dessa användarvillkor anger också vårt avtal om hur vi ska lösa tvister med bindande skiljeförfarande och du avsäger dig rätten att delta i grupptalan.

Webbplatsen och appen ägs och drivs av Tech Gear 5.7, Inc. ("Företaget", "Oss" "Vårt"). Genom att komma åt, använda eller köpa produkter via vår webbplats eller genom att ladda ner appen samtycker du till att vara bunden av alla villkor som anges i dessa användarvillkor ("Villkoren"). Alla besökare på och användare av någon aspekt av vår webbplats eller appen (sammantaget "Användare") är bundna av dessa Villkor. Om du inte är villig att vara bunden av dessa villkor bör du inte få tillgång till, använda eller köpa produkter från vår webbplats, inte heller ska du ladda ner, få åtkomst till eller använda appen. Om du inte godkänner dessa villkor bör du omedelbart ta bort appen från din telefon.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi ber dig att läsa dessa villkor noggrant varje gång du använder vår webbplats eller laddar ner appen. Alla ändringar av dessa villkor kommer att träda i kraft från och med det datum som publiceras. Genom att använda webbplatsen eller appen efter någon ändring accepterar du alla nya eller reviderade bestämmelser i eventuella reviderade publicerade villkor.

 1. Behörighet att surfa och köpa på vår webbplats. Vår webbplats och vår app är inte riktad mot eller avsedda att användas av personer under 18 år. Genom att använda vår webbplats eller appen, representerar och garanterar du att du är 18 år eller äldre. Om du inte är 18 år eller äldre, gå inte åt eller köp produkter från vår webbplats, och ladda inte ner appen. Dessutom ägs och drivs denna webbplats och appen i USA. Du kan vara bosatt från ett annat land men du samtycker till att vårt förhållande för alla ändamål styrs av tillämpliga lagar i USA, och mer specifikt delstaten Kalifornien.
 2. Inkluderad sekretesspolicy. Vi har utarbetat och lagt ut en integritetspolicy på vår webbplats som styr och informerar dig om vår datainsamling och användningsmetoder. Vi införlivar denna policy i dessa villkor och vi är båda bundna av denna policy, som vi uppmuntrar dig att läsa.
 3. Ändringar av vår webbplats och appen. Du samtycker till och förstår att vår webbplats och appen inklusive alla produkter eller funktioner som är tillgängliga via vår webbplats eller appen kan ändras när som helst, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Alla ändringar är föremål för dessa villkor.
 4. Licens att använda och kopiera. Vi ger dig en begränsad licens att göra personlig användning av innehåll på vår webbplats och i appen. Denna licens inkluderar inte: (a) någon återförsäljning eller kommersiell användning av innehåll på vår webbplats eller i appen; (b) insamling och användning av produktlistor eller beskrivningar på vår webbplats eller i appen; eller (c) användning av datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling och utvinning på vår webbplats eller app.
 5. Äganderätt till immateriella rättigheter. Som mellan dig och oss, vår webbplats och app inklusive alla fotografier, bilder, text, grafik, ikoner, ljudklipp, programvara, såväl som alla förbättringar eller modifieringar av dessa eller härledda verk baserat på dem, inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriell egendom eller äganderätt i det föregående, ägs av oss eller våra licensgivare. Ingenting i dessa villkor ska anses ge dig några rättigheter, titel eller intresse i eller till någon upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som tillhör vår eller någon av våra licensgivare.Ingenting i dessa villkor ska anses ge dig någon licens eller rätt till eller till något patent eller annan äganderätt som tillhör våra produkter som säljs på och via vår webbplats och app
 6. Begränsningar för din användning av vår webbplats. Utan att begränsa det allmänna i några andra bestämmelser i dessa villkor, samtycker du till att du inte ska: (i) ladda ner, modifiera, reproducera, anpassa, översätta, bakåtkonstruera, skapa härledda verk baserat på, offentligt visa, sälja, hyra ut, licensiera eller på något sätt kommersiellt utnyttja någon del av vår webbplats, appen eller dess innehåll; (ii) ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som finns i eller på vår webbplats eller app; (iii) använda någon robot, spindel, sökapplikation eller annan enhet för att hämta eller indexera någon del av vår webbplats eller app; (iv) överföra eller ladda upp till vår webbplats all programvara eller kod som innehåller virus, mask, defekt, trojansk häst, mjukvarubomb eller annan funktion utformad för att på något sätt skada eller försämra prestandan hos vår webbplats eller app eller någon dator som används för att komma åt vår webbplats eller app; (v) använda vår webbplats för att avsiktligt eller oavsiktligt, bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, federal eller internationell lag; eller (vi) samla in eller lagra personuppgifter om andra i samband med de förbjudna aktiviteterna som beskrivs i detta avsnitt.
 7. DMCA-meddelande. Om du anser att något föremål eller innehåll på vår webbplats eller i appen gör intrång i din upphovsrätt, bör du skicka ett skriftligt meddelande om upphovsrättsintrång till vår utsedda upphovsrättsagent på adressen nedan. Ditt meddelande måste uppfylla kraven i Digital Millennium Copyright Act (enligt krav enligt 17 U.S.C. §512) genom att tillhandahålla följande information:

7.1. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;

7.2. En beskrivning av var det påstådda upphovsrättsskyddade verket finns på vår webbplats eller app;

7.3 Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

7.4. Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;

7.5. Ett uttalande från dig, gjort under straff för mened, att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är ägare till upphovsrätten i fråga eller är behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar; och

7.6. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den aktuella upphovsrätten.

Vår utsedda upphovsrättsagent kan nås på följande adress: Copyright Agent, Tech Gear 5.7, Inc., 2910 Norman Strasse RD, San Marcos, CA 92069.

 1. Garanti och garantifriskrivning

8.1 Begränsad garanti. Tech Gear 5.7, Inc. garanterar att dess produkter är fria från defekter i material och utförande under produktens garantiperiod. Garantiperioden börjar på produktens ursprungliga inköpsdatum. Denna begränsade garanti sträcker sig endast till den ursprungliga köparen av produkten och inte till någon efterföljande ägare. Om de fortfarande ägs av den ursprungliga köparen, omfattas alla Fieldsheer-produkter av en begränsad produktgaranti från produktens ursprungliga inköpsdatum. Begränsad tvåårsgaranti för alla plagg och tillbehör omfattas av de begränsningar som anges nedan.

För garantianspråk som görs under garantiperioden kommer Tech Gear 5.7 att ersätta alla defekta produktdelar utan kostnad. Om en del av din Fieldsheer-produkt misslyckas till följd av defekter i material eller tillverkning, ring Tech Gear 5.7 på 888-908-6024 för att göra ett garantianspråk. Vi kommer att diskutera problemet med dig och efter eget gottfinnande avgöra om produkten täcks av garantin. Vi skickar reservdelar utan kostnad för dig inom 72 timmar. Tech Gear 5.7 kommer inte att hållas ansvarigt på något sätt för skador som uppstår från användning eller oförmåga att använda dess produkter, även om Tech Gear 5.7 har informerats om möjligheten till sådana skador.I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVAR TECH GEAR 57 ALLT ANSVAR FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN Ogiltigförklaras AUTOMATISKT OM DIN TECH GEAR 5.7-PRODUKT ÄR MODIFIERAD PÅ NÅGOT SÄTT, FELAKTIG BÄRD, ANVÄND, BEskattad UTöver SIN ANVÄNDA KAPACITET ELLER ANNAT SÄTT MISSBÖRAS ELLER ANVÄNDAS. DEN BEGRÄNSADE GARANTIEN EXKLUSIVEER BATTERIER EFTER (90) DAGAR DÅ DET ÄR ETT FÖREMÅL SOM NATURLIGT TILLAR UT VID ANVÄNDNING. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG AVSÄTTAR TECH GEAR 5.7 ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH GARANTIER FÖR SÄLJEN. UNDER NÅGOT HÄNDELSER KAN INGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÅ LÄNGRE ÄN VILLKOR SOM ANGÅR Ovan ("VAD TÄCKNINGSPERIODEN ÄR"). Vissa stater tillåter inte friskrivningar från underförstådda garantier eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så dessa begränsningar kanske inte gäller dig. Tech Gear 5.7 kommer inte att hållas ansvarigt för några som helst skador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda dess produkter, även om Tech Gear 5.7 har informerats om möjligheten till sådana skador. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig Tech Gear 5.7 allt ansvar för oförutsedda skador eller följdskador (såsom kostnaden för att reparera eller ersätta annan egendom som skadats när enheten inte fungerar som den ska). Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

8.2 Garantifriskrivning. UTOM SOM ANGES I AVSNITT 8.1 GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS OCH APPEN, OCH INNEHÅLL, INFORMATION, RÅD, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH ANNAT MATERIAL SOM FINNS PÅ ELLER BESKRIVS PÅ DIN WEBBPLATS OCH ATT ALL SÅDAN INFORMATION OCH MATERIAL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT". I FULL UTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÖR VI NEJ, OCH FRÅSÄGER VI HÄRMED ALLA REPRESSENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANGÅENDE TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV VÅR, INKLUDERADE ALLT INNEHÅLL, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH ANNAN INFORMATION OCH MATERIAL SOM FINNS I ELLER BESKRIVS PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER APP. VI FRÅSÄGER VIDARE ALLA GARANTIER UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÄDE, OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM UPPSTÅR FRÅN HANDLINGSFÖLJET ELLER PRESTANDA. DESSUTOM REPRESSENTERAR ELLER GARANTERAR VI INTE ATT INFORMATIONEN OCH INNEHÅLLET SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM WEBBPLATSEN ELLER APPEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT ELLER AKTUELL, OCH VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA FEL ELLER UNDERLÅTEN SOM ANVÄNDS DÄR ANVÄND ELLER LIT PÅ NÅGON ASPEKTER AV VÅR WEBBPLATS DESS INNEHÅLL, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH ANNAN INFORMATION OCH MATERIAL SOM FINNS I ELLER BESKRIVS PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER APP. VI GÖR VIDARE INGA UTTALANDE OCH GARANTIER OM ATT VÅR WEBBPLATS ELLER APP KOMMER ATT VARA AVBRUTEN, SÄKER ELLER FRI FRA FEL, VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INGA RÅD ELLER INFORMATION, VARE MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIG, SOM ER ERHÅLLS AV DU FRÅN OSS ELLER VÅR KUNDTJÄNST SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGÅR I DESSA VILLKOR.

 1. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA HÄNDELSER SKA VI, VÅRA AFFILIATE, AKTIEÄGARE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MEDLEMMAR, LEDARE, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER REPRESENTANTER FÖR NÅGOT AV FÖREVAENDE, VARA ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR EN SKADA, (INTE SKADA) , ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFSKADOR, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL ELLER INKOMSTER, AFFÄRSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV DATA) SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV TILLGÄNGLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, ATT ANVÄNDA ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS ELLER APP, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL, RECENSIONER, RÅD, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH ANNAN INFORMATION OCH MATERIAL SOM FINNS I ELLER BESKRIVS PÅ VÅR WEBBPLATS.DENNA BEGRÄNSNING INKLUDERAR ALLA SKADOR AV NÅGOT ART FÖR UTSLÄPP ELLER MISSBRUK AV DIN PERSONLIGA INFORMATION, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADA, OCH OAVSETT AV ANDRA FORM I ELLER ANNAN FORM I ELLER ANNAT ALLA HÄNDELSER, VÅRT TOTALA MAXIMALA ANSVAR SKA BEGRÄNSAS TILL DEN STÖRRE KOSTNADEN FÖR PRODUKTEN KÖPT PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER APP ELLER HUNDRA U.S.DOLLAR ($100,00). DENNA BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT EVENTUELLT MELLAN I DET VÄSENTLIGA SYFTET MED NÅGON BEGRÄNSAD GODTGÖRELSE SOM FINNS HÄR. DETTA ÄR EN FÖRUTSÄTTAD OCH GODKÄNNAD BESTÄMMELSE.
 2. Ersättning. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa inklusive våra dotterbolag, licensgivare, styrelseledamöter, tjänstemän, medlemmar, chefer, anställda, agenter och representanter, från och mot alla förluster, kostnader, utgifter eller skador av något slag (inklusive advokatarvoden och rättegångskostnader) som härrör från anspråk, stämningsansökan, stämningsansökan eller krav från tredje part på grund av, som uppstår ur eller relaterade till (i) din åtkomst till eller användning av vår webbplats eller app, eller (ii) din överträdelse av dessa Användarvillkor.
 3. Ansvarsfriskrivning från annonser och länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan då och då visa annonser från tredje part på vår webbplats eller app. Dessa annonser kan vara i form av en banner, länk, pop-under eller pop-up. Vi är inte ansvariga för innehållet i sådana annonser eller länkar, eller för några produkter, tjänster eller annat material som är relaterat till sådana annonser eller för någon genomklickning eller länkade webbplatser. Vi får endast betalt för visningen av annonsen och visningen eller länken representerar eller antyder inte att vi stöder sådana produkter, tjänster eller webbplats. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ANSVARIGA, DIREKT ELLER INDIREKT, MOT NÅGON FÖR NÅGON SKADA, INKLUSIVE ERSÄTTNING ELLER STRAFFANDE ELLER NÅGON FÖRLUST SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER SOM HELDER TILL SÅDANA ANNONSER, LÄNKAR ELLER WEBBPLATSER.
 4. Lägga en beställning.

12.1. Onlinebeställningar. Det är enkelt att beställa från vår hemsida! Klicka bara på "Beställ nu!" knapp. Den här knappen länkar till vår auktoriserade och kvalificerade betalningsbehandlare för handlare, som kommer att ta emot din fakturerings- och fraktinformation tillsammans med din betalningskälla. När din betalningskälla har bekräftats kommer du att länkas till en "Orderbekräftelse"-skärm som visar att vi har tagit emot din beställning och att du nu har ett bekräftelsenummer för din beställning. En e-postbekräftelse kommer att finnas i din inkorg inom 24 timmar för att meddela dig att din beställning har behandlats. Detta e-postmeddelande är ditt kvitto och kommer att innehålla ditt bekräftelsenummer och verifiering av det köpta föremålet samt din frakt- och leveransinformation. Om du har några frågor eller ändringar av din beställning, kontakta kundtjänst på (800) 897-9755 för all information om din beställning.

12.2. Produkten är slut i strumpan. Ibland är efterfrågan på produkter så stor att den överträffar vårt utbud. När detta händer ber vi dig att ge oss din e-postadress och vi kommer att meddela dig när vi har ytterligare lager tillgängligt.

12.3. Skatter. Vi är enligt lag skyldiga att samla in alla skatter baserat på var din beställning skickas eller levereras. När du granskar din beställningssumma under utcheckningsprocessen ser du den beräknade momsen. Den faktiska debiteringen på ditt kreditkort kommer att återspegla tillämpliga statliga och lokala skatter.

12.4. Frakt. Vi lägger inte på våra fraktpriser och mäklaravgifter. Vi förhandlar fram de mest konkurrenskraftiga fraktpriserna å dina vägnar och skickar dem direkt till dig. Vi skickar våra produkter genom ett eller flera auktoriserade Tech Gear 5.7-uppfyllelselager. Du bör få ditt paket inom 3 - 7 dagar från beställningsdatumet beroende på destinationsplatsen och leveranssätt. Det kan ta upp till 24 arbetstimmar för bearbetning. Om paketet är skadat vid ankomsten, vänligen kontakta vår kundtjänst på (888) 908-6024.

 1. Avbokningar och returer.

13.1. Avbokningar. Tech Gear 5.7 strävar efter att leverera exceptionell kundservice och på så sätt förbereds de flesta beställningar för leverans inom några timmar efter att de har lagts  Som ett resultat är alla försäljningar på vår webbplats slutgiltiga. Men om du nyligen lagt en beställning och vill avbryta den kan du kontakta kundtjänst på (888) 908-6024 eller via e-post på cs@techgear5-7.com, och om beställningen inte har skickats gör vi det vårt bästa för att försöka tillmötesgå din begäran om avbokning. Men om din beställning är utanför vår förmåga att annullera den kan du fortfarande få en återbetalning genom att följa retur- och återbetalningspolicyn som beskrivs i avsnitt 13.2 nedan.

13.2. Retur- och återbetalningspolicy. Tech Gear 5.7 garanterar 100 % tillfredsställelse i 30 dagar från inköpsdatum, eller pengarna tillbaka, för Tech Gear 5.7 beställt direkt på vår webbplats. Om du vid något tillfälle är missnöjd med vår produkt kan du returnera den till Tech Gear 5.7 inom trettio (30) dagar från vårt leveransdatum för en ersättning eller full återbetalning av inköpspriset, minus frakt och hantering. För att få din återbetalning måste du följa följande steg:

(a) Din Tech Gear 5.7 måste vara i samma skick som du fick den och i originalförpackningen. Vi kräver också ett kvitto eller inköpsbevis.

(b) Kontakta vårt kundservicecenter direkt på cs@techgear5-7.com eller på (888) 908-6024, och begär ett returnummer (”RMA”).

(c) Placera RMA-numret du får tydligt på utsidan av det returnerade paketet. Vår returavdelning får inte behandla paket utan ett RMA-nummer, och inga återbetalningar kommer att utfärdas för paket som returneras utan ett RMA-nummer, inklusive paket märkta som "Return to Sender". Du kommer att få returadressen av kundtjänst.

(d) Du måste skicka alla returnerade produkter i originalförpackningen med en leveransmetod med leveransbekräftelse eller signaturbekräftelse. Du är ansvarig för kostnaderna för att returnera en produkt.

(e) Returnerade produkter måste tas emot inom femton (15) dagar efter att du fått ditt RMA-nummer.

(f) Återbetalningar kommer endast att utfärdas till samma kreditkort som användes vid beställningen av produkten. Det tar vanligtvis cirka 7 till 14 arbetsdagar att få en återbetalning. Återbetalning kommer att vara för kostnaden för produkten. Frakt och hantering återbetalas inte.

 1. Konfidentiell bindande skiljedom. Du samtycker till att genom att gå in i dessa villkor avsäger du och vi var och en rätten till rättegång av jury och möjligheten att delta i en grupptalan.

14.1 ALLA TVISTER MELLAN DIG OCH OSS SOM PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAR TILL VÅR WEBBPLATS ELLER APP OCH PRODUKTERNA SOM KÖPT DÄRFRÅN (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING BESTÄLLNINGAR Gjorda FRÅN VÅR WEBBPLATS ELLER APP, RELATERADE REKLAMATIONER OCH ANNONSERINGAR, RELASER OCH REKLAMERA DIN TILL INSAMLING ELLER ANVÄNDNING AV NÅGON INFORMATION OM DIG I ANSLUTNING TILL VÅR WEBBPLATS ELLER APP), KOMMER DESSA VILLKOR ELLER DIN STATUS SOM ANVÄNDARE LÄMNAS TILL KONFIDENTIELL SKILJEDOM I SAN DIEGO, KALIFORNIEN, UTOM I MÅN SOM HELST SÄTT, BROTT ELLER HOTADE ATT BROTA VÅRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM SKA LÅTA OSS ATT VÄLJA ETT FÖRFARANDE I LÄMPLIG STAT, DISTRIKTS- ELLER FEDERAL DOMSTOL FÖR ATT FÖRHINDRA ELLER AVSLUTA SÅDAN BROTT UTANFÖR ETT NÅGOT.<3t>>

14.2. Om du avser att ansöka om skiljedom måste du först skicka ett skriftligt meddelande om tvist ("Meddelande") till oss med bestyrkt post. Meddelandet måste skickas till 2910 Norman Strasse RD, San Marcos, CA 92069. Det måste riktas till den juridiska ombudets uppmärksamhet. Meddelandet ska beskriva arten och grunden för kravet eller tvisterna och den specifika lättnad som söks. Om vi ​​inte kan nå en överenskommelse om att lösa anspråket inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits, kan endera parten inleda skiljeförfarande.

14.3. Alla skiljeförfaranden som krävs enligt dessa villkor kommer att genomföras enligt reglerna för American Arbitration Association.Skiljemannens avgörande är bindande och kan tas upp i valfri domstol med behörig jurisdiktion. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, får ingen skiljedom som väckts enligt dessa villkor förenas med en skiljedom som involverar någon annan part som omfattas av dessa villkor, vare sig det är genom klassskiljeförfarande eller annat. Såvida vi och du inte kommer överens om något annat, får skiljemannen inte konsolidera ditt anspråk med något annat anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare, privat åklagare eller gruppförfarande.

14.4. Båda parter ska dela på kostnaderna för skiljeförfarandet, inklusive men inte begränsat till, administrations-, utfrågnings- och skiljemansarvoden och kostnader men inte arvodena, utgifterna och kostnaderna för partens advokater, experter eller vittnen. Skiljemannen kan utdöma pengar eller skälig lättnad till förmån för den rådande parten inklusive men inte begränsat till den vinnande partens kostnader och advokatarvoden. För att minska tiden och kostnaderna för skiljeförfarandet kommer skiljemannen inte att ge en redogörelse för skälen för sin dom om inte alla parter begär det.

14.5. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER KOMMER DU INTE GODKÄNNER ATT AKTA SOM EN KLASSREPRESSENTANT ELLER EN PRIVAT JURERA ELLER I NÅGON ANNAN REPRESENTATIV KAPACITET, ELLER DELTAGA SOM MEDLEM I EN KLASS AV KLAANDEN I EN KLASS AV ANSLAGARE I EN KLASSIFICERING I NÅGON ANVÄNDARE. I SKILJEMÅL, MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLA ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT RELATAR TILL OSS ELLER VÅR WEBBPLATS ELLER APP, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING BESTÄLLNINGAR Gjorda FRÅN VÅR WEBBPLATS ELLER APP, VÅRA ANNONSER OCH UPPLYSNINGAR, E-POST ELLER ÅTERKOPPLING AV ANVÄNDNING MED VÅR WEBBPLATS ELLER APP, DESSA VILLKOR ELLER DIN STATUS SOM KÖPARE AV VÅRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. DETTA AVSNITT 14 KOMMER ATT ÖVERLEVA UPPHÖRANDET AV RELATIONEN MELLAN DIG OCH OSS.

 1. Tillämplig lag. Genom att besöka vår webbplats eller ladda ner appen eller beställa produkter från vår webbplats eller app samtycker du till att lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till principer om lagkonflikt, kommer att styra dessa villkor och alla tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och oss.
 2. Allmänna villkor. Ingen byrå, partnerskap, joint venture eller anställningsförhållande skapas som ett resultat av dessa villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från upprätthållandet av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras i den minsta omfattning som är nödvändig så att dessa villkor i övrigt ska förbli i full kraft och effekt och verkställbara. Dessa villkor kan inte överlåtas, överföras eller underlicensieras av dig, förutom med vårt skriftliga medgivande i förväg. Rubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Dessa villkor inkluderar och införlivar genom hänvisning den publicerade integritetspolicyn på vår webbplats.
 3. Kontaktinformation. Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss på Tech Gear 5.7 på 2910 Norman Strasse RD, San Marcos, CA 92069. Du kan nå kundtjänst på (888) 908-6024 eller kontakta oss på cs@techgear5-7 .com.
.